Одржавање четири области у домену традиције и обичаја